StartWyszukaj odpowiednikStrefa farmaceutyDowiedz się więcejDo pobrania
Czy wiesz, że... według wytycznych ustawowych
1. Osoba wydająca leki (…) ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości
nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany na recepcie,
o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej,

która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu
terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania
ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie.
Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego leku.
Radzimy jak taniej kupować leki na receptę.
Ciekawi Cię jak Polacy rozumieją pojęcia: lek generyczny, lek oryginalny, zamiennik?
2.Osoba wydająca leki (…) ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy,
wydać lek, o którym mowa w ust. 1, którego cena detaliczna jest niższa niż cena leku
przepisanego na recepcie.
Nie dotyczy to sytuacji, w której osoba uprawniona
dokonała odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany
przepisanego leku.
art. 44 ust. 1 i 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Przeczytaj jak kupujemy lekarstwa na receptę oraz Jak Polacy oceniają swój stan zdrowia i jak kupują leki.
Sprawdź co Polacy uważają o lekach generycznych.
tanie leki
Nota prawna AKCJA EDUKACYJNA Z INICJATYWY 123 ratio
Twoje odpowiedniki - zobacz czym sie różnią od droższych leków